Blog

کالج تتنهال

مدرسه شبانه روزی Tettenhall واقع در Wolverhampton انگلستان، مدرسه ای برای دختران و پسران ازسن ۲ تا ۱۸ ساله میباشد. اسکان در محیط مدرسه ، فعالیتهای ورزشی ، هنری و موسیقی ، خوابگاههای مجزای دختران و پسران با امکانات رفاهی متنوع ، محیطی امن و آرام ازویژگیهای بارز این مرکز است. امکان تحصیل در هر دو دوره ی GCSEs و A LEVEL برای دانش اموزان وجود دارد. دسترسی آسان و سرویس حمل و نقل مستقیم از فرودگاه تا مدرسه نکات حايز اهمیت این کالج است. در تمامی دوران تحصیل فرزند خود، از طریق کارشناسان ققنوس میتوانید با مسئولین مدرسه مرتبط شوید وجهت پیشبرد امور تحصیلی و رفاهی دانش آموز خود ازما کمک بگیرید. این مدرسه در فاصله ی ۱:۵۰دقیقه ای از لندن قرار دارد و امکان رفت و آمد با قطار و ماشین فراهم است. فاصله ای کوتاه با فرودگاههای بین المللی بورنموث و منچستر راه ها ی ارتباطی دیگر به این مدرسه است که همان طور که گفته شد امکان سرویس حمل و نقل مستقیم از مدرسه تا فرودگاه فراهم است.

8
6
7