Blog

موسسه ققنوس دانش ویستا با همکاری کینگز کالج انگلستان برگزار میکند.

برگزاری کلاس های آنلاین زبان انگلیسی دوره IELTS
این دوره توسط متخصصان IELTS (مربیان native )بر گزار میگردد.
حداقل LEVEL برای شرکت در این دوره PI میباشد.
مربیان مجرب شما را برای گرفتن آزمون راحت ،در منزل آماده میکنند.
نتایج‌واقعی
پیشرفت بطور منظم در تمام مهارتهای زبان انگلیسی
ارزیابی مستمر
مشارکت در جلسات و آزمون ها.
دریافت گواهینامه معتبر از KINGS
موفقییت در آزمون IELTS با امتیاز بالا

۲۲.۵ آموزش در هر هفته شامل
۱۲.۵ ساعت آموزش زنده برای کلاس های آمادگی ایلتس
۵ ساعت انجام تمرین ساختاری تعاملی با دانش آموزان دیگر
۵ ساعت خود مطالعه

موسسه ققنوس دانش ویستا با همکاری کینگز کالج انگلستان برگزار میکند.

برگزاری کلاس های آنلاین Essential English توسط مربیان Native
این دوره برای دانش آموزانی که مایل به بهبود وضعیت خود هستند طراحی شده و حداقل سطح برای ورود به این دوره Elementry میباشد و برای سطوح مختلف قابل اجرا است .
از فعالیت های این دوره مشارکت گروهی ،کارگاه گروهی ،بحث و گفتگو دانش آموزان با یکدیگر و همچنین گروهی برای اشتراک گذاشتن ایده ها و تجربیات دانش آموزان که از سراسر جهان حضور دارند میتوان نام برد.
ارائه گواهی نامه رسمی هم از مزیت های این دوره میباشد

۲۲.۵ آموزش در هر هفته شامل
۱۲.۵ ساعت آموزش زنده برای کلاس های آمادگی ایلتس
۵ ساعت انجام تمرین ساختاری تعاملی با دانش آموزان دیگر
۵ ساعت خود مطالعه

موسسه ققنوس دانش ویستا با همکاری کینگز کالج انگلستان برگزار میکند.

راه اندازی کلاس های آنلاین TOEFLتوسط مربیان Native
این دوره برای آمادگی دانشجویان ایده آل میباشد .
این دوره مختص TOEFL است و علاوه بر توسعه مهارتها و استراتژی های TOEFL مهارتهای عمومی و دانشگاهی شما را ارتقا میدهد.
مدرسان مجرب با پیگیری های مستمر دانش آموزان را جهت رسیدن به حداکثر نمره همراهی میکنن.
انجام هزاران تمرین آنلاین از ویژگی های منحصر به فرد این دوره میباشد .
‌تمرین مطالب ادبی برای تقویت مهارتهای واژگان و درک مطلب

۲۲.۵ آموزش در هر هفته شامل
۱۲.۵ ساعت آموزش زنده برای کلاس های آمادگی ایلتس
۵ ساعت انجام تمرین ساختاری تعاملی با دانش آموزان دیگر
۵ ساعت خود مطالعه