Blog

ریجنت کالج

کالج Regent’s لندن، کالجی در مرکز لندن که به طور اختصاصی به دوره های Foundation، A LEVEL ، Bachelor وMASTER میپردازد . دریافت پذیرش از این کالج ازطریق دفتر موسسه ققنوس، امکان ادامه تحصیل در پنجاه دانشگاه انگلستان را تضمین میکند . و یا اینکه میتوانید با ادامه تحصیل در این کالج در رشته های مختلفی چون Business ، Engineering ،Computer ، Health ، Sport و Law به آسانی و بدون نگرانی تا مقطع Master پیش بروید . برای چنین پذیرش سهل و آسان از طریق دفتر ققنوس می توانید با کارشناسان مربوطه ارتباط بگیرید.

2
4